Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2020

3640 c9ee

January 06 2020

6341 81d0 500
Reposted fromhrafn hrafn viasoko soko

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaultrafioletowa ultrafioletowa
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaataga ataga
4132 af1d 500
czuję się dodatkiem, a nie tematem głównym
— ...
Reposted frommultiwitamina multiwitamina viaataga ataga
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko

January 01 2020

Jego oczy na moich piersiach. Nic więcej. Jego uśmiech, mówiący, że chce więcej. Pragnie zatopić się we mnie, wziąć mnie na siebie, przed siebie. Czuć się najgłębiej. Pociągnąć za włosy. Poddusić, uderzyć, skontrolować granicę bólu. Uduś mnie. Niech umrę podczas stosunku. Chcę poczuć jak ciało bezwiednie opada. Zanurza się w pościelach, łączy się w jedno. Kruszeję pod silnym dotykiem kata. Daj mi odczuć błogostan. Orgazm. A tuż po nim, zejść ze świata. Ze śladami na ustach i piersi. Dłonią na pośladkach. Zaduszoną szyją. Daj mi. Odczuć w końcu coś. Jakąkolwiek emocje. Nawet jeśli miałby to być ostateczny koniec. Wszystkiego. Ciebie. Mnie. Świata. 

— osobiste perwersje - głowacka

December 30 2019

1677 ac2a 500
Reposted fromniepogoda niepogoda via12czerwca 12czerwca

December 28 2019

2132 926a 500
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
6620 3bf9
Reposted fromerial erial via12czerwca 12czerwca
Reposted fromshakeme shakeme viarabarbarowy rabarbarowy

December 25 2019

Reposted fromshakeme shakeme viarabarbarowy rabarbarowy
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viaataga ataga

December 22 2019

6286 225c 500

December 06 2019

Reposted fromshakeme shakeme viamaccka maccka
0594 8696 500
"Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl