Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

Moim zdaniem, można zużyć całą swoją miłość. Moim zdaniem można ją całą zużyć na jedną osobę. Można kochać tak mocno i tak głęboko, że nie zostaje już nic dla nikogo.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
3074 b882
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 26 2017

6141 8ef6
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaataga ataga
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
waterhouse
Reposted fromalmondeye almondeye viablackheartgirl blackheartgirl
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viamisiaczek95 misiaczek95
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisiaczek95 misiaczek95
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viamisiaczek95 misiaczek95
0664 9e58 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamisiaczek95 misiaczek95
2212 16e7 500
Reposted fromfrancisca francisca viamisiaczek95 misiaczek95
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viamisiaczek95 misiaczek95

February 18 2017

7128 a4b1 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viadouxsouvenirs douxsouvenirs
7131 de08 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viadouxsouvenirs douxsouvenirs

February 16 2017

5083 3d1d
Reposted frombadwolfangel badwolfangel viarawwwr rawwwr
6075 a84c 500
Reposted fromcocomove cocomove viarawwwr rawwwr

February 15 2017

To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
3967 e8b7
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem..
— Piotr Adamczyk
Reposted frommslexi mslexi viasatyra satyra
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl