Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

Reposted fromnaich naich viaataga ataga

April 14 2018

March 18 2018

9140 f545

March 14 2018

3609 154a 500
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 12 2018

0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viaginsty ginsty
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski

February 28 2018

Play fullscreen
<3
Reposted bySoulPLsurversjulle

February 12 2018

Play fullscreen
Reposted bydancingwithaghostjoannna

February 11 2018

Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją.
— Wisława Szymborska
Reposted fromheparyna heparyna viablackheartgirl blackheartgirl
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
no i co, znowu depresja.
— i hate my life. and myself
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
8081 fe25 500
Bukowski
- Kiedy ja nawet nie wiem jak powinienem z nią teraz rozmawiać.
- Może wprost?
- Czyli jak?
- No po prostu. Chwyć za telefon, wybierz jej numer i powiedz „ciągle mi ciebie brakuje”.
- Nie rozmawiam z nią od miesięcy, oszalałeś?
- A czy przez te miesiące choć raz o niej zapomniałeś?
- Nie.
- Więc dzwoń.
— słowem w sedno

February 03 2018

1853 a3bc
.
Nawet jeśli nie jest od razu wzajemna, miłość zdoła przetrwać jedynie wtedy, jeśli istnieje iskierka nadziei - bodaj najmniejsza - że zdobędziemy z czasem ukochaną osobę. A reszta jest czystą fantazją.
— Paulo Coelho
8500 84c3
Reposted fromnyaako nyaako vialottibluebell lottibluebell
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman vialottibluebell lottibluebell

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl