Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

6999 1d40 500
Reposted fromminerai minerai viacojest cojest

November 16 2017

photo; bernard winter
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc

November 15 2017

7076 a7c4 500

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

5277 6d37
Reposted fromkarahippie karahippie viacojest cojest

November 12 2017

I oczywiście znowu mi się śniłeś. Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

November 11 2017

Wyrażaj się
Reposted fromPawelS PawelS viacolorful931 colorful931
6466 2775
Reposted fromblueinsane blueinsane viacolorful931 colorful931
3101 dd51 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacolorful931 colorful931
7672 734e 500
Reposted fromtwice twice viacolorful931 colorful931
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viaviajero viajero

November 10 2017

6514 683e
Szkoda, że to właśnie listopad jest miesiącem zmarłych. Ktoś powinien przenieść to święto na wiosnę, aby pokazać światu, że oprócz trupów istnieje również życie. W listopadzie człowiek sam ma ochotę umrzeć. Siwe chmury plują czymś mokrym i lodowatym, wiatr uderza w policzki, cudem tylko nie pozostawiając na nich siniaków. Pierwsze podstępne igiełki mrozu przenikają ciało, pokrywając organy wewnętrzne nieprzyjemnym szronem. Całość zaś wieńczy wizyta na cmentarzu. Czy to nie idealny moment, by wykopać sobie dziurę w ziemi i samemu wskoczyć do niej, wydając ostatnie tchnienie?
-Ciche 5
Reposted fromzenibyja zenibyja viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaiblameyou iblameyou

November 06 2017

November 05 2017

3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viaEvowe Evowe
Bo ona tak naprawdę chciała tylko pić i tęsknić. I umrzeć też chciała. Najlepiej na atak wspomnień.
— Janusz Leon Wiśniewski – Zespoły napięć
Reposted fromEvowe Evowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl