Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viazonakmicica zonakmicica

July 13 2017

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
5696 2424
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc

July 12 2017

6471 04e9 500
Reposted fromhalpert halpert viacolorful931 colorful931
2383 6d74 500
Reposted fromannnabellle annnabellle viacolorful931 colorful931
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku Cię nie ma! Nie mogę bez Ciebie spać!"
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viacolorful931 colorful931
3771 e00c 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viacolorful931 colorful931
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna vianevermindd nevermindd
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianevermindd nevermindd
3761 5503
Reposted fromlacrimas lacrimas vianevermindd nevermindd

July 11 2017

Życie nie jest koniecznością, ale jeśli już człowiek zdecydował się żyć, powinien żyć pięknie
— Marek Hłasko
Reposted fromtereska tereska viamarekhlasko marekhlasko
Nie boję się śmierci-powiedziałem. Boję się tylko umrzeć. To są dwie różne rzeczy i tego nie wolno mieszać. 
— Sowa, córka piekarza
Reposted fromahameka ahameka viamarekhlasko marekhlasko
-Zostaniesz ze mną.
-Dokąd?
-Do końca.
— Następny do raju.
Reposted fromahameka ahameka viamarekhlasko marekhlasko
Życie ludzkie jest pytaniem, a nie odpowiedzią.
— Hłasko

July 10 2017

5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viakitana kitana
6877 5145
Reposted fromLotta12 Lotta12 viakitana kitana
8241 cb47
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viakitana kitana
6706 378c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakitana kitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl