Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

9715 77d2 500
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec. 
— Hłasko
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viamisery misery
Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie. I też przechodzi.
— Hłasko
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamisery misery
7484 39ea
Reposted frompesy pesy viamisery misery
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic viamisery misery
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viamisery misery
5667 fd6a
Reposted frommrautyna mrautyna viamisery misery
0765 0030
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamisery misery
3207 d65f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamisery misery
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viamisery misery
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisery misery
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viamisery misery
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viamisery misery
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamisery misery
2992 6b24

A co jeśli najostrzejsze noże to ludzie, z którymi jemy śniadania? To ludzie, którzy podają nam chleb przy kolacji, to Ci, przy których odpoczywamy i możemy złapać głębszy oddech, Ci którzy łapią nas za rękę, gładzą po głowie. Co, jeśli to Ci, przy których tak dobrze nam się zasypia?
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viaperseweracje perseweracje
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaperseweracje perseweracje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl